رتبه بندی خوش بخت ترین کارمندان آی تی : گوگل اول، مایکروسافت ۷۵، اپل و فیس بوک خارج از گود

رتبه بندی خوش بخت ترین کارمندان آی تی : گوگل اول، مایکروسافت ۷۵، اپل و فیس بوک خارج از گود